Susunan Pengurus BWI 2011-2014

PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA
Periode 2011-2014

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua:
Dr. H.M. Anwar Ibrahim

Wakit Ketua:
Bahrul Hayat, Ph.D
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.

Anggota:
Drs. H. Achmad Djunaidi, MBA
Dr. H. Mulya E. Siregar
H. Muhammad Abbas Aula, Lc., MHI
Prof. Dr. Suparman Abdullah

BADAN PELAKSANA

Ketua:
Prof. DR. K.H. Muhammad Tholhah Hasan

Wakil Ketua:
H. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D
Drs. K.H. A. Hafizh Utsman

Sekretaris:
Dr. H.M. Attamimy, M.Ag.

Wakil Sekretaris:
H.M. Cholil Nafis, Lc., Ph.D
Drs. H. Sutami, M.Pd.I

Bendahara:
H.M. Mardini

Wakil Bendahara:
H. Abdul Qodir, SH, MA

DIVISI-DIVISI

Pembinaan Nazhir:
Dr. K.H. Maghfur Usman
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Dr. H. Jafril Khalil, MCL

Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf:
Ir. H. Suhaji Lestiadi, M.E.
Iggi Haruman Achsien, S.E.
Ir. H.M. Khairul Huda

Hubungan Masyarakat:
Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A.
Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS

Kelembagaan:
Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.
Drs. H. Arifin Nurdin, S.H.
Mohammad Soleh Amin, S.H.

Penelitian dan Pengembangan:
Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.
Dr. Amelia Fauzia

Kerja Sama Luar Negeri:
Dr. H. Nur Samad Kamba
H. Arif Zamhari, Ph.D.